Formula to convert capacity units

Formula to convert litre unit (l)
1 litre = 10 decilitre
1 litre = 100 centilitre
1 litre = 1000 millilitre
1 litre = 1000 cc
1 litre = 1000000 microlitre
1 litre = 0.001 kilolitre
1 litre = 0.000001 megalitre
1 litre = 0.2641720524 gallon
1 litre = 1.056688209 quart
1 litre = 0.001048301795 tun
1 litre = 0.001
1 litre = 1000 cm³
1 litre = 1 dm³
1 litre = 1000000 mm³
1 litre = 0.001307950619 yard³
Convert from decilitre to other unit
1 decilitre = 0.1 litre
1 decilitre = 10 centilitre
1 decilitre = 100 millilitre
1 decilitre = 100 cc
1 decilitre = 100000 microlitre
1 decilitre = 0.0001 kilolitre
1 decilitre = 1e-7 megalitre
1 decilitre = 0.02641720524 gallon
1 decilitre = 0.1056688209 quart
1 decilitre = 0.0001048301795 tun
1 decilitre = 0.0001
1 decilitre = 100 cm³
1 decilitre = 0.1 dm³
1 decilitre = 100000 mm³
1 decilitre = 0.0001307950619 yard³

Convert from centilitre to other unit
1 centilitre = 0.01 litre
1 centilitre = 0.1 decilitre
1 centilitre = 10 millilitre
1 centilitre = 10 cc
1 centilitre = 10000 microlitre
1 centilitre = 0.00001 kilolitre
1 centilitre = 1e-8 megalitre
1 centilitre = 0.0026417205240000003 gallon
1 centilitre = 0.01056688209 quart
1 centilitre = 0.000010483017950000001 tun
1 centilitre = 0.00001
1 centilitre = 10 cm³
1 centilitre = 0.01 dm³
1 centilitre = 10000 mm³
1 centilitre = 0.000013079506189999999 yard³

Convert from millilitre to other unit
1 millilitre = 0.001 litre
1 millilitre = 0.01 decilitre
1 millilitre = 0.1 centilitre
1 millilitre = 1 cc
1 millilitre = 1000 microlitre
1 millilitre = 0.000001 kilolitre
1 millilitre = 9.999999999999999e-10 megalitre
1 millilitre = 0.00026417205240000005 gallon
1 millilitre = 0.001056688209 quart
1 millilitre = 0.000001048301795 tun
1 millilitre = 0.000001
1 millilitre = 1 cm³
1 millilitre = 0.001 dm³
1 millilitre = 1000 mm³
1 millilitre = 0.000001307950619 yard³


Formula to convert cc unit (l)
1 cc = 0.001 litre
1 cc = 0.01 decilitre
1 cc = 0.1 centilitre
1 cc = 1 millilitre
1 cc = 1000 microlitre
1 cc = 0.000001 kilolitre
1 cc = 9.999999999999999e-10 megalitre
1 cc = 0.00026417205240000005 gallon
1 cc = 0.001056688209 quart
1 cc = 0.000001048301795 tun
1 cc = 0.000001
1 cc = 1 cm³
1 cc = 0.001 dm³
1 cc = 1000 mm³
1 cc = 0.000001307950619 yard³
Convert from microlitre to other unit
1 microlitre = 0.000001 litre
1 microlitre = 0.00001 decilitre
1 microlitre = 0.0001 centilitre
1 microlitre = 0.001 millilitre
1 microlitre = 0.001 cc
1 microlitre = 1e-9 kilolitre
1 microlitre = 1e-12 megalitre
1 microlitre = 2.6417205240000003e-7 gallon
1 microlitre = 0.000001056688209 quart
1 microlitre = 1.048301795e-9 tun
1 microlitre = 1e-9
1 microlitre = 0.001 cm³
1 microlitre = 0.000001 dm³
1 microlitre = 1 mm³
1 microlitre = 1.307950619e-9 yard³

Convert from kilolitre to other unit
1 kilolitre = 1000 litre
1 kilolitre = 10000 decilitre
1 kilolitre = 100000 centilitre
1 kilolitre = 1000000 millilitre
1 kilolitre = 1000000 cc
1 kilolitre = 1000000000 microlitre
1 kilolitre = 0.001 megalitre
1 kilolitre = 264.17205240000004 gallon
1 kilolitre = 1056.688209 quart
1 kilolitre = 1.048301795 tun
1 kilolitre = 1
1 kilolitre = 1000000 cm³
1 kilolitre = 1000 dm³
1 kilolitre = 1000000000 mm³
1 kilolitre = 1.3079506189999999 yard³

Convert from megalitre to other unit
1 megalitre = 1000000 litre
1 megalitre = 10000000 decilitre
1 megalitre = 100000000 centilitre
1 megalitre = 1000000000 millilitre
1 megalitre = 1000000000 cc
1 megalitre = 1000000000000 microlitre
1 megalitre = 1000.0000000000001 kilolitre
1 megalitre = 264172.05240000004 gallon
1 megalitre = 1056688.209 quart
1 megalitre = 1048.301795 tun
1 megalitre = 1000.0000000000001
1 megalitre = 1000000000 cm³
1 megalitre = 1000000 dm³
1 megalitre = 1000000000000 mm³
1 megalitre = 1307.950619 yard³


Formula to convert gallon unit (l)
1 gallon = 3.785411783400294 litre
1 gallon = 37.85411783400294 decilitre
1 gallon = 378.5411783400294 centilitre
1 gallon = 3785.411783400294 millilitre
1 gallon = 3785.411783400294 cc
1 gallon = 3785411.783400294 microlitre
1 gallon = 0.003785411783400294 kilolitre
1 gallon = 0.0000037854117834002937 megalitre
1 gallon = 3.999999997728753 quart
1 gallon = 0.0039682539673526794 tun
1 gallon = 0.003785411783400294
1 gallon = 3785.411783400294 cm³
1 gallon = 3.785411783400294 dm³
1 gallon = 3785411.783400294 mm³
1 gallon = 0.004951131685268308 yard³
Convert from quart to other unit
1 quart = 0.9463529463874238 litre
1 quart = 9.463529463874238 decilitre
1 quart = 94.6352946387424 centilitre
1 quart = 946.3529463874239 millilitre
1 quart = 946.3529463874239 cc
1 quart = 946352.9463874239 microlitre
1 quart = 0.0009463529463874239 kilolitre
1 quart = 9.463529463874238e-7 megalitre
1 quart = 0.25000000014195295 gallon
1 quart = 0.0009920634924014753 tun
1 quart = 0.0009463529463874239
1 quart = 946.3529463874239 cm³
1 quart = 0.9463529463874238 dm³
1 quart = 946352.9463874239 mm³
1 quart = 0.0012377829220199049 yard³

Convert from tun to other unit
1 tun = 953.9237696335338 litre
1 tun = 9539.237696335338 decilitre
1 tun = 95392.37696335338 centilitre
1 tun = 953923.7696335338 millilitre
1 tun = 953923.7696335338 cc
1 tun = 953923769.6335338 microlitre
1 tun = 0.9539237696335338 kilolitre
1 tun = 0.0009539237696335337 megalitre
1 tun = 252.00000005723544 gallon
1 tun = 1007.9999996565874 quart
1 tun = 0.9539237696335338
1 tun = 953923.7696335338 cm³
1 tun = 953.9237696335338 dm³
1 tun = 953923769.6335338 mm³
1 tun = 1.2476851849709938 yard³

Convert from to other unit
1 = 1000 litre
1 = 10000 decilitre
1 = 100000 centilitre
1 = 1000000 millilitre
1 = 1000000 cc
1 = 1000000000 microlitre
1 = 1 kilolitre
1 = 0.001 megalitre
1 = 264.17205240000004 gallon
1 = 1056.688209 quart
1 = 1.048301795 tun
1 = 1000000 cm³
1 = 1000 dm³
1 = 1000000000 mm³
1 = 1.3079506189999999 yard³


Formula to convert cm³ unit (l)
1 cm³ = 0.001 litre
1 cm³ = 0.01 decilitre
1 cm³ = 0.1 centilitre
1 cm³ = 1 millilitre
1 cm³ = 1 cc
1 cm³ = 1000 microlitre
1 cm³ = 0.000001 kilolitre
1 cm³ = 9.999999999999999e-10 megalitre
1 cm³ = 0.00026417205240000005 gallon
1 cm³ = 0.001056688209 quart
1 cm³ = 0.000001048301795 tun
1 cm³ = 0.000001
1 cm³ = 0.001 dm³
1 cm³ = 1000 mm³
1 cm³ = 0.000001307950619 yard³
Convert from dm³ to other unit
1 dm³ = 1 litre
1 dm³ = 10 decilitre
1 dm³ = 100 centilitre
1 dm³ = 1000 millilitre
1 dm³ = 1000 cc
1 dm³ = 1000000 microlitre
1 dm³ = 0.001 kilolitre
1 dm³ = 0.000001 megalitre
1 dm³ = 0.2641720524 gallon
1 dm³ = 1.056688209 quart
1 dm³ = 0.001048301795 tun
1 dm³ = 0.001
1 dm³ = 1000 cm³
1 dm³ = 1000000 mm³
1 dm³ = 0.001307950619 yard³

Convert from mm³ to other unit
1 mm³ = 0.000001 litre
1 mm³ = 0.00001 decilitre
1 mm³ = 0.0001 centilitre
1 mm³ = 0.001 millilitre
1 mm³ = 0.001 cc
1 mm³ = 1 microlitre
1 mm³ = 1e-9 kilolitre
1 mm³ = 1e-12 megalitre
1 mm³ = 2.6417205240000003e-7 gallon
1 mm³ = 0.000001056688209 quart
1 mm³ = 1.048301795e-9 tun
1 mm³ = 1e-9
1 mm³ = 0.001 cm³
1 mm³ = 0.000001 dm³
1 mm³ = 1.307950619e-9 yard³

Convert from yard³ to other unit
1 yard³ = 764.5548581677762 litre
1 yard³ = 7645.548581677762 decilitre
1 yard³ = 76455.48581677763 centilitre
1 yard³ = 764554.8581677761 millilitre
1 yard³ = 764554.8581677761 cc
1 yard³ = 764554858.1677762 microlitre
1 yard³ = 0.7645548581677762 kilolitre
1 yard³ = 0.0007645548581677762 megalitre
1 yard³ = 201.97402605457236 gallon
1 yard³ = 807.8961037595565 quart
1 yard³ = 0.8014842301932502 tun
1 yard³ = 0.7645548581677762
1 yard³ = 764554.8581677761 cm³
1 yard³ = 764.5548581677762 dm³
1 yard³ = 764554858.1677762 mm³